Raporty Spółek ESPI/EBI

4/2017 INVESTEKO S.A. (PLIVSTK00016)

29-06-2017 14:18:28 | Bieżący | ESPI | 4/2017
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2017 r.

PAP
Data: 2017-06-29

Firma: INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2017 ESPI
Data sporządzenia: 2017-06-29
Skrócona nazwa emitenta
INVESTEKO S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2017 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd INVESTEKO S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Akcjonariusz: Arkadiusz Primus
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ: 2 774 800
Liczba głosów zarejestrowanych z akcji: 5 284 800
Udział w ogólnej liczbie głosów %: 76,48 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ %: 99,85 %

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-29 Arkadiusz Primus Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta INVESTEKO S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2017 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-081
Miasto Katowice
Ulica Dąbrówki
Nr 10
Tel. +48 32 258 55 80
Fax +48 32 258 55 80
e-mail
NIP 6342810082
REGON 242953362
Data sporzadzenia 2017-06-29
Rok biezacy 2017
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.