Raporty Spółek ESPI/EBI

Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Piotra Roguli GEOTREKK Spółka Akcyjna (PLPLMKR00019)

05-05-2016 22:18:52 | Bieżący | EBI | 14/2016
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarząd spółki pod firmą Geotrekk Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Piotra Roguli powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

Życiorys zawodowy Pana Piotra Roguli znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) w zw. z § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 roku) ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Bogusław Białoskórski - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Augustyn - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

20160504_Geotrekk_RB_załącznik_życiorys