Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2015 rok Galvo Spółka Akcyjna (PLGALVO00017)

06-05-2016 15:56:03 | Roczny | EBI | 9/2016
Zarząd Galvo S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok.
Podstawa prawna:


§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Ryszard Szczepaniak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny Galvo za 2015 r._docx