Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku. DAMF INWESTYCJE Spółka Akcyjna (PLFLYPL00017)

06-05-2016 17:47:22 | Kwartalny | EBI | 42/2016
Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu


Załączniki:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartal 2016 FLY