Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 15 czerwca 2016 Pharmena Spółka Akcyjna (PLPHRMN00011)

09-05-2016 14:26:44 | Bieżący | EBI | 22/2016
Zarząd PHARMENA S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A. o godz. 11.00 w hotelu Holiday Inn w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 229/231.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Konrad Palka - Prezes Zarządu
  • Marzena Wieczorkowska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

PHARMENA_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 15 06 2016