Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

29-06-2017 19:35:50 | Bieżący | EBI | 16/2017
Zarząd Spółki IFUN4ALL S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, które Emitent zamieszcza w załączeniu wraz ze szczegółami głosowania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały podjęte na ZWZA dnia 29.06.2017