Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członków Rady Nadzorczej IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

30-06-2017 17:35:55 | Bieżący | EBI | 17/2017
Zarząd spółki iFun4all S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
a) Michał Kędzia
b) Michał Wasilewski
c) Bartosz Częścik
d) Tomasz Muchalski
Wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej zostaną opublikowane w późniejszym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 ) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes zarządu