Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu istotnej umowy LOGZACT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLLGZCT00013)

12-05-2016 12:51:49 | Bieżący | EBI | 6/2016
Zarząd Spółki Logzact S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 11 maja 2016 roku znaczącej dla Spółki umowy z firmą będącą producentem obuwia i galanterii skórzanej. Przedmiotem umowy jest ?Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu przenośników?. Podpisany kontrakt obejmuje także świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w okresie 2 lat po odbiorze systemu.
Łączna wartość umowy wynosi 641.000,00 EURO netto.
Okres realizacji umowy: maj 2016 ? grudzień 2016

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Tomasz Grabiak - Prezes Zarządu
  • Przemysław Biłozor - Wiceprezes Zarządu