Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy oraz Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok Morizon Spółka Akcyjna (PLMORZN00016)

12-05-2016 17:13:46 | Roczny | EBI | 15/2016
Zarząd Morizon S.A. siedzibą w Warszawie przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:

Raport roczny za rok 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok


  • Jarosław Świckięci - Prezes Zarządu
  • Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny za rok 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok