Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny ? 1 kwartał 2016 roku. Neptis Spółka Akcyjna (PLNEPTS00011)

12-05-2016 17:20:39 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd Spółki Neptis S.A. ?Emitent? z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za 1 kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Adam Tychmanowicz - Prezes Zarządu
  • Dawid Nowicki - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku