Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2016r. e-Muzyka Spółka Akcyjna (PLEMZKA00019)

12-05-2016 18:02:23 | Kwartalny | EBI | 11/2016
Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Robert Knaź - Prezes Zarządu
  • Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport IQ 2016r e-Muzyka S.A