Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2016 r. 2C Partners Spółka Akcyjna (PL2CPRT00030)

12-05-2016 18:21:38 | Kwartalny | EBI | 25/2016
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Łukasz Tylec - Prezes Zarządu


Załączniki:

2CPartners_IQ_2016