Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2016 Biomass Energy Project Spółka Akcyjna (PLBMSEP00011)

12-05-2016 18:37:27 | Bieżący | EBI | 5/2016
Zarząd Biomass Energy Project S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu

  • Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport_Biomass_S.A._Q1.2016