Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2016r. LOGINTRADE Spółka Akcyjna (PLLGNTD00017)

13-05-2016 14:30:44 | Kwartalny | EBI | 4/2016
Zarząd LOGINTRADE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Wudarzewski - Prezes Zarządu
  • Michał Szlachcic - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

LOGINTRADE raport okresowy 1Q2016