Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna (PLSWSMD00013)

13-05-2016 14:31:39 | Kwartalny | EBI | 4/2016
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 trwającego od 01.04.2015 do 31.03.2016.

  • Roman Walasiński - Prezes Zarządu


Załączniki:

PSM - 4Q2015