Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

03-07-2017
Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 czerwca 2017 roku powołało na nową wspólną kadencję, pięciu Członków Rady Nadzorczej w składzie:

- Pan Wiesław Jakubowski
- Pan Marek Skałbania
- Pan Jakub Skałbania
- Pan Piotr Kawecki
- Pani Teresa Jedynak-Kawecka

Spółka uzupełni informacje wymagane w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przekazując odrębny raport EBI niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji od powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu