Raporty Spółek ESPI/EBI

2/2017 NETWISE S.A. (PLNETWS00017)

03-07-2017 14:13:03 | Bieżący | ESPI | 2/2017
oRB_ASO: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

PAP
Data: 2017-07-03

Firma: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-03
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. przekazuj poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

1. Pan Jakub Skałbania posiadający 325.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 50,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku oraz 31,92% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.,

2. Pan Piotr Kawecki posiadający 325.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 50,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku oraz 31,92% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NETWISE S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-748 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szamocka 8
_ulica_ _numer_
+48 22 379 71 70 +48 22 379 71 72
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
5242646576 141395093
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-03 Justyna Zygadło Prezes Zarządu Justyna Zygadło


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta NETWISE S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Sektor Informatyka (inf)
Kod 01-748
Miasto Warszawa
Ulica Szamocka
Nr 8
Tel. +48 22 379 71 70
Fax +48 22 379 71 72
e-mail
NIP 5242646576
REGON 141395093
Data sporzadzenia 2017-07-03
Rok biezacy 2017
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.