Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej Vidis Spółka Akcyjna (PLVIDIS00014)

13-05-2016 14:34:03 | Bieżący | EBI | 7/2016
Zarząd ViDiS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12.05.2016 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Na mocy niniejszego aneksu uległy zmianie:
a. podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3,5 mln PLN na kolejny rok
b. przedłużenie limitu gwarancji bankowej w wysokości 61 tys. EUR na kolejny rok
c. przedłużenie limitu na terminowe transakcje walutowe w wysokości 600.000 PLN na kolejny rok
d. przedłużenie limitu na akredytywę dokumentową w wysokości 500.000 PLN na kolejny rok

Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku".

  • Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kliczkowski - Wiceprezes Zarządu