Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy - I kwartał 2016 r - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

13-05-2016 14:42:13 | Kwartalny | EBI | 6/2016
Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego - I kwartał 2016 r.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT_OKRESOWY_KWARTALNY_I_KW_2016