Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. Black Point Spółka Akcyjna (PLBLKPT00018)

13-05-2016 18:08:03 | Bieżący | EBI | 7/2016
Zarząd Black Point S.A. zwołuje na dzień 10 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu.

W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał DUBAS - Prezes Zarządu
  • Kamila YAMASAKI - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

BP_ogłoszenie o ZWZA_ 10 06 2016