Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku Macro Games Spółka Akcyjna (PLMRCGM00013)

13-05-2016 18:24:53 | Kwartalny | EBI | 31/2016
Zarząd Macro Games S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Agnieszka Zemsta - Prezes Zarządu


Załączniki:

1Q_2016_MGS