Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu okresowego za I kwartał 2016 roku BOOMERANG Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

14-05-2016 15:14:51 | Bieżący | EBI | 13/2016
Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnego związanego z faktem, iż raport okresowy za I kwartał 2016 roku został opublikowany w dniu rano 14 maja br., a powinien zostać podany do publicznej wiadomości w dniu 13 maja br. zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2016 roku opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku.

Publikacja raportu okresowego nastąpiła z kilkunastogodzinnym opóźnieniem w związku awarią łączy internetowych i brakiem dostępu do alternatywnego połączenia internetowego w tym czasie przez osobę posiadającą raport i uprawnienia do jego publikacji. Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Marcin Radwański - Prezes Zarządu