Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykup obligacji serii Ź wyemitowanych przez EGB Investments SA. EGB Investments Spółka Akcyjna (PLEGBIV00012)

16-05-2016 14:56:55 | Bieżący | EBI | 40/2016
Zarząd EGB Investments SA informuje, iż 16 maja br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 29 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii Ź o łącznej wartości 2,9 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments SA w 2014 roku.

Seria Ź była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu