Raporty Spółek ESPI/EBI

Przedstawienie życiorysów nowo powołanych członków Rady Nadzorczej IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

12-07-2017 07:31:36 | Bieżący | EBI | 18/2017
Zarząd Spółki iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., w załączeniu publikuje życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) p. Michała Kędzi
b) p. Michała Wasilewskiego
c) p. Bartosza Częścika
d) p.Tomasza Muchalskiego

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys p. Michał Kędzia

Życiorys p. Michał Wasilewski

Życiorys p. Bartosz Częścik

Życiorys p. Tomasz Muchalski