Raporty Spółek ESPI/EBI

INTERNITY GRUPA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2016 Internity Spółka Akcyjna (PLINTNT00015)

16-05-2016 22:41:42 | Kwartalny | EBI | 7/2016
Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 rokuPodstawa Prawna:§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Grupiński - Prezes Zarządu


Załączniki:

INTERNITY_GRUPA_RAPORT KWARTALNY_2016_1Q