Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za czerwiec 2017r. NANOTEL SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLNANTL00019)

14-07-2017 18:33:42 | Bieżący | EBI | 16/2017
Nanotel S.A. w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

  • Witold Kudla - Prezes Zarządu


Załączniki:

EBI_0617