Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy Raport roczny TILIA S.A. za rok obrotowy 2015 POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna (PLTILIA00019)

18-05-2016 13:04:45 | Roczny | EBI | 9/2016
Zarząd Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Filip Kenig - Prezes Zarządu
  • Michał Woźniak - Członek Zarządu


Załączniki:

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe TILIA SA 2015

Jednostkowe roczne sprawozdanie Zarządu TILIA SA 2015

Jednostkowe roczne Opinia biegłego rewidenta TILIA SA 2015

Jednostkowe roczne Raport biegłego rewidenta TILIA SA 2015