Raporty Spółek ESPI/EBI

Publikacja raportów rocznych Unified Factory S.A.- przyspieszenie terminu na 20 maja Unified Factory Spółka Akcyjna (PLDTBRK00037)

18-05-2016 15:52:21 | Bieżący | EBI | 11/2016
W związku z treścią raportu bieżącego 4/2016 w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2016 roku, Zarząd Unified Factory S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2015 rok, które zostaną opublikowane wcześniej tj. w dniu 20 maja 2016 roku (pierwotnie termin publikacji był przewidziany na dzień 31 maja 2016 roku).

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Okniński - Prezes Zarządu