Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy Xplus Spółka Akcyjna (PLXPLUS00013)

18-05-2016 17:18:20 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd XPLUS S.A. informuje, iż dnia 18.05.2016 r. powziął wiadomość o podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem NEUCA S.A.. Przedmiotem umowy jest wdrożenie rozwiązania informatycznego opartego o Microsoft Dynamics AX. Łączna wartość przedmiotu umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych XPLUS S.A., relacja wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych jest więc kryterium uznania umowy za znaczącą.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Karol Sudnik - Prezes Zarządu