Raporty Spółek ESPI/EBI

23/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

15-07-2017
oRB_ASO: Nabycie udziałów w spółce i rozszerzenie grupy kapitałowej

PAP
Data: 2017-07-15

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Nabycie udziałów w spółce i rozszerzenie grupy kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 14.07.2017 r. Emitent zawarł z inwestorami prywatnymi umowę sprzedaży udziałów w spółce z o.o., na podstawie której Emitent nabył 51% udziałów w spółce KASMO Spółka z o.o. z siedzibą w Pabianicach za cenę 600.000 złotych. Spółka KASMO Sp. z o.o. jest znanym w województwie łódzkim producentem domów letniskowych i całorocznych z litych bali drewnianych oraz w technologii szkieletowej. Powstała w 2001 r. i od tego momentu nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą w tej samej branży. Jej kapitał zakładowy wynosi 375.000 złotych. Spółka koncentruje się przede wszystkim na produkcji eksportowej, głównie dla rynku niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Dzięki zawartej umowie nabycia udziałów w spółce KASMO Sp. z o.o., Emitent poszerzył swoją grupę kapitałową. Obecnie w jej skład wchodzą: Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie _50,40% udziałów należy do Emitenta_, Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie _100% posiada Emitent_ i KASMO Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach _51% udziałów w posiadaniu Emitenta_. Wszystkie spółki prowadzą działalność w branży związanej z produkcją i sprzedażą konstrukcji drewnianych.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-15 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Nabycie udziałów w spółce i rozszerzenie grupy kapitałowej
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-07-15
Rok biezacy 2017
Numer 23
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.