Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JWW Invest S.A. JWW INVEST Spółka Akcyjna (PLJWWNT00018)

20-05-2016 12:53:43 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd spółki pod firmą JWW Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas, w Katowicach przy ul. Matejki 2. W załączeniu treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

  • MARIA WCISŁO - PREZES ZARZĄDU


Załączniki:

Ogłoszenia 2016

Uchwały - 2016

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji

pełnomocnictwo - os fiz

pełnomocnictwo - os prawne