Raporty Spółek ESPI/EBI

Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2016r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

20-05-2016 13:24:41 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A., zgodnie ze zobowiązaniem do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów, informuje, że:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. w IV.2016r. wyniosły 550,1 tys. PLN, co oznacza wzrost o 22,6% wobec IV.2015r.
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. narastająco w IV.2016r. wyniosły 1 695,4 tys. PLN, co oznacza spadek o 10,2% wobec IV.2015r.Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Ireneusz Plaza - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu