Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamiana terminu publikacji raportu okresowego - rocznego za 2015 rok. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

25-05-2016 16:35:10 | Bieżący | EBI | 4/2016
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje informację, iż raport okresowy za II kwartał opublikowany zostanie w dniu 03.03.2016r.


Podstawa prawna:
§ 6 ust. 13 pkt. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu