Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego 4/2016 ? sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

25-05-2016 18:05:34 | Bieżący | EBI | 5/2016
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż w ogłoszonym raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 25 maja 2016 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska.

W związku z powyższym, Zarząd dokonuje korekty niniejszego raportu.

Przed korektą było:

"Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje informację, iż raport okresowy za II kwartał opublikowany zostanie w dniu 03.03.2016r."

Po korekcie jest:

"Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje informację, iż raport okresowy- roczny za 2015 rok opublikowany zostanie w dniu 03.06.2016r."

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu