Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2015 rok Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

01-06-2016 14:24:03 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż
w związku z przedłużeniem badania bilansu i zmianą terminu wydania opinii przez biegłych, ulega przesunięciu data publikacji raportu rocznego na termin do 10 czerwca 2016 roku.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1; 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu