Raporty Spółek ESPI/EBI

Uruchomienie sklepu internetowego w sieci internet przez spółkę zależną Virtual Exclusive Art Sp. z o.o.. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

31-01-2011
Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka) , informuje że w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2011 r. , spółka VIRTUAL EXCLUSIVE ART Sp. z o.o. , która jest spółką zależną Emitenta , uruchomiła sklep internetowy w sieci internet ( www.goldcorp.pl ) , który będzie prowadził obrót złotem dewizowym .


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu