Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M4B S.A. M4B Spółka Akcyjna (PLM4B0000017)

03-06-2016 17:55:00 | Bieżący | EBI | 16/2016
Zarząd Spółki M4B S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M4B S.A. oraz treść Projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna :

§ 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Leśniewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30062016_M4B

Projekty uchwał ZWZ za 2015 M4B