Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za rok 2015 Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

03-06-2016 18:18:25 | Roczny | EBI | 6/2016
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny z 2015 rokPodstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Grpahic_SA_Raport_Roczny_2015