Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za rok 2015- uzupełnienie o opinię i raport biegłego rewidenta Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

06-06-2016 11:41:37 | Roczny | EBI | 8/2016
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu uzupełnienie raportu rocznego za 2015 rok o opinię i raport biegłego rewidenta

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Opinia i raport biegłego rewidenta