Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie znaczącej umowy Broad Gate Spółka Akcyjna (PLBRDGT00019)

07-06-2016 08:22:27 | Bieżący | EBI | 24/2016
Zarząd Broad Gate S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 roku powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta, Advag OOO, zarejestrowanej w jednolitym rejestrze państwowym osób prawnych pod numerem 5024151030 ("Spółka"), że podpisała ona w dniu 3 oraz 9 marca 2016 roku umowy, na mocy których zobowiązała się do zakupu wysokooleinowych nasion słonecznika i rzepaku. Dokładna wartość umów zostanie określona w momencie dostawy, przy założeniu że maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy 1.000.000 dolarów amerykańskich. Umowy zostały zawarte z wiodącymi spółkami rolnymi prawa rosyjskiego tj. Agrozem LLC i Zenkono LLC.

Wskazane powyżej umowy spełniają kryterium istotności określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Alec Fesenco - Prezes Zarządu