Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję ? uzupełnienie NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

07-07-2017
W uzupełnieniu do raportu 10/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku, Zarząd Netwise S.A. przekazuje informacje wymagane w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise_Rada Nadzorcza_2017