Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2015 rok - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

09-06-2016 12:38:11 | Bieżący | EBI | 11/2016
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż
w związku z przedłużeniem badania bilansu i zmianą terminu wydania opinii przez biegłych, ulega przesunięciu data publikacji raportu rocznego na termin do 18 czerwca 2016 roku.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1; 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu