Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

27-07-2017 19:57:10 | Bieżący | EBI | 19/2017
Zarząd Spółki iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27.07.2017 r. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Rady w osobie p. Bartosza Częścika i Wiceprzewodniczącego Rady w osobie p.Bartłomieja Mielcarka.
Życiorys p. Bartosza Częścika załączony został do Raportu bieżącego EBI nr 18/2017 z dnia 12.07.2017 r., zaś życiorys p. Bartłomieja Mielcarka opublikowany został w Dokumencie Informacyjnym Spółki. Życiorysy dostępne są również na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. z § 10 pkt 20 ppkt a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Dokument Informacyjny?.

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu