Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport roczny Invico S.A. w restrukturyzacji za 2015 rok Invico Spółka Akcyjna w upadłości (PLPRGTR00019)

10-06-2016 13:57:59 | Roczny | EBI | 11/2016
Zarząd Invico S.A w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Kolmasiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

invico-sprawozdanie-zarzadu-2015

invico-sprawozdanie-finansowe-jednostkowe-2015

invico-raport-roczny-2015

invico-opinia-bieglego-rewidenta-2015