Raporty Spółek ESPI/EBI

27/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)

28-07-2017
oRB_ASO: Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZA Assetus S.A. 28.07.2017r.

PAP
Data: 2017-07-28

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZA Assetus S.A. 28.07.2017r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:


Lista obecności
osób / podmiotów zarejestrowanych na
ZWZA spółki ASSETUS S.A. w dniu 28 lipca 2017r.

Nazwa Liczba akcji Udział %na ZWZA Udział %w kapitale

1. Wealth Bay S.A. 208.045 6,18% 4,04%
Łódź
2. W Enterprise S.A. 1.029.700 30,58% 20,00%
Kraków
3. Alicja Wiaderek 1.332.940 39,59% 25,88%
Łódź
4. Mariański Wspólnicy 796.209 23,65% 15,46%
Doradcy Podatkowi S.K.
Warszawa
RAZEM 3.366.894 100% 65,38%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-28 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy obecnych na ZWZA Assetus S.A. 28.07.2017r.
Sektor
Kod
Miasto Łódź
Ulica Sienkiewicza
Nr 82/84
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2017-07-28
Rok biezacy 2017
Numer 27
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.