Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny Polska Meat S.A. za rok 2015. Polska Meat Spółka Akcyjna (PLPOLMT00017)

10-06-2016 15:11:57 | Roczny | EBI | 10/2016
Zarząd Polska Meat S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2015.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Samonek - Prokurent


Załączniki:

RAPORT-ROCZNY-SPÓŁKI-POLSKA-MEAT

Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie Zarządu-SPÓŁKI-POLSKA-MEAT-2015

Oinia i Raport Biegłego Rewidenta 2015