Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2016r Telesto Spółka Akcyjna (PLTELST00017)

10-06-2016 15:39:00 | Bieżący | EBI | 6/2016
Zarząd TELESTO S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TELESTO S.A. w dniu 10 czerwca 2016 r.

Ponadto Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnej z uchwał oraz że do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) oraz 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Anna Łada - Prezes Zarządu
  • Adam Borawski - Członek Zarządu


Załączniki:

TELESTOSA_Treść_uchwał_ZWZA_2016-06-10