Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Okresowy za IIQ 2017 // Quarterly report for IIQ2017 AERFINANCE SE (GB00B42V2T10)

02-08-2017 01:05:38 | Kwartalny | EBI | 12/2017
Rada Administrująca AerFinance SE przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za okres 04 - 06.2017

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

The Administration Board of AerFinance SE presents in the attachment adjusted quarterly report of AerFinance SE for the period 04-06.2017

Legal Basis
§ 5 item 1 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System

Bartlomiej Herodecki - CEO

  • Bartłomiej Herodecki - CEO


Załączniki:

Raport 2q 2017