Raporty Spółek ESPI/EBI

HOTBLOK S.A. - życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Hotblok Spółka Akcyjna (PLHOTB000011)

13-06-2016 15:54:04 | Bieżący | EBI | 12/2016
Zarząd HOTBLOK S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 opublikowanego w dniu 31maja 2016 r. przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Pana Piotra Tyranowskiego . Życiorys zawodowy zostanie opublikowany również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hotblok.pl
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 ) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

  • Piotr Tyranowski - Prezes Zarządu
  • Anna Jędrzejewska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Piotr Tyranowski życiorys zawodowy Prezesa Zarządu HOTBLOKS.A.