Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja o spłacie kredytu Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna (PLLRPSP00015)

14-06-2016 11:38:50 | Bieżący | EBI | 25/2016
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. informuje o spłacie kredytu w wysokości 257 000 PLN co wpłynie korzystnie na zmniejszenie obciążeń w skali miesiąca oraz roku, a co będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Adrian Tabor - Prezes Zarządu