Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2017 r. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

08-08-2017 07:46:56 | Kwartalny | EBI | 20/2017
Zarząd Spółki iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2017 r. obejmujący okres od 01 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Michał Mielcarek - Prezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2017 ROKU