Raporty Spółek ESPI/EBI

Nadanie nr LEI w systemie KDPW // LEI number identification AERFINANCE SE (GB00B42V2T10)

09-08-2017 09:14:02 | Bieżący | EBI | 13/2017
Rada Administrująca Hydropress SE (dawniej: AerFinance SE)(?Emitent?) informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Delegowanego nr 2017/590 z 28 lipca 2016 roku, nadał Emitentowi nr LEI: 2594006UNRDA16C0EP7

Podstawa Prawna
§ 3 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO

Administrative Board of Hydropress SE (formerly: AerFinance SE) (?Issuer?) announces , that KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), based on the Commision Delagated Regulation (EU) 2017/59, has given Issuer LEI number: 2594006UNRDA16C0EP7

Legal Basis
§ 3 Appendix no 3 to ASO Regulation

  • Bartłomiej Herodecki - Dyrektor Wykonawczy