Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LOKATY BUDOWLANE S.A. (PLFBRD000018)

20-06-2016 18:52:32 | Bieżący | ESPI | 5/2016
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PAP
Data: 2016-06-20

Firma: LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • LBD_WZA_-_ogloszenie.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • LBD__NWZA_projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • LBD_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-06-20
  Skrócona nazwa emitenta
  LOKATY BUDOWLANE S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Lokaty Budowlane S.A. niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgro-madzenia Emitenta na dzień 20 lipca 2016 roku, na godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski; 00-042 Warszawa; ul. Nowy Świat 41A lok.89/91.

  Zarząd przekazuje w załączeniu teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ spółki wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełno-mocnika.
  Załączniki
  Plik Opis
  LBD_WZA_-_ogloszenie.pdf Ogłoszenie
  LBD__NWZA_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał
  Wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa
  LBD_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow.pdf Informacja i liczbie akcji

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-06-20 Marek Kwaitkowski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta LOKATY BUDOWLANE S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Sektor Developerska (dev)
  Kod 02-473
  Miasto Warszawa
  Ulica Popularna
  Nr 19 lok. 2
  Tel. 022 241 19 91
  Fax 022 241 19 89
  e-mail biuro@lokatybudowlane.pl
  NIP 5242659969
  REGON
  Data sporzadzenia 2016-06-20
  Rok biezacy 2016
  Numer 5
  adres www www.lokatybudowlane.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.