Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. w dniu 22.06.2016 r. Ekokogeneracja Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLEKGNR00011)

22-06-2016 18:09:31 | Bieżący | EBI | 52/2016
Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22.06.2016 roku, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał, objętych protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

NWZA Ekokogeneracja SA treść podjętych uchwał 22.06.2016