Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za okres: II kwartał 2017 roku - AKCEPT Finance S.A. AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (PLAKCFN00013)

11-08-2017 19:55:53 | Kwartalny | EBI | 18/2017
Zarząd AKCEPT Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

Raport znajduje się w załączonym pliku PDF.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 15.04.2013 roku).

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport_kwartalny_IIQ_2017