Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej ? kooptacja - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

23-06-2016 21:30:07 | Bieżący | EBI | 13/2016
Zarząd Hurtimex SA ("Spółka") z siedzibą w Łodzi informuje niniejszym, iż w dniu 22 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym podjęto Uchwałę o powołaniu Pana Marcina Kopeć w skład Rady Nadzorczej Spółki ? w drodze kooptacji, działając na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Spółki oraz § 2 pkt 7. Regulaminu Rady Nadzorczej.

Marcin Kopeć jest absolwentem kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Od początku kariery zawodowej związany z Firmą Hurtimex, początkowo jako asystent Dyrektora Handlowego i w dalszym etapie pracownik działu Zakupów i Produkcji. Od roku 2006 roku jako kierownik działu Zakupów, osoba odpowiedzialna za lokowanie i pozyskanie towaru od Partnerów zagranicznych.
Od momentu rozpoczęcia współpracy w roku 2010 z Partnerem Kids Fashion Group GmbH & Co. KG działa na stanowisku koordynatora rozwoju współpracy i Managera Działu Logistyki dla grupy Kids Fashion Group GmbH.

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu