Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 30 czerwca 2016 r. Open-Net Spółka Akcyjna (PLOPNNT00011)

24-06-2016 12:27:33 | Bieżący | EBI | 12/2016
Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że ulega zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok.
Zgodnie z raportem EBI 11/2016 opublikowanym w dniu 13 czerwca 2016 r. termin przekazania raportu rocznego za 2015 rok wyznaczony był na dzień 28 czerwca 2016 r.
Zarząd OPEN-NET S.A. wyznacza nowy termin publikacji raportu rocznego za 2015 rok na dzień 30 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Janusz Kumala - Prezes Zarządu