Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana skrótu pod którym będą notowane akcje Emitenta UHY ECA Spółka Akcyjna (PLAUXLM00026)

24-06-2016 15:06:14 | Bieżący | EBI | 44/2016
Zarząd UHY ECA S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki z ECA S.A. (PLAUXLM00026) na UHY ECA S.A. (RB nr 3/2016), począwszy od dnia 27 czerwca 2016 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "UHYECA". Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23.06.2016 r. wydał odpowiedni komunikat w tym zakresie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Seredyński - Prezes Zarządu