Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. MIDVEN S.A. (PLMIDVN00017)

26-06-2016 18:30:06 | Bieżący | ESPI | 4/2016
oRB_ASO: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

PAP
Data: 2016-06-26

Firma: MIDVEN SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-26
Skrócona nazwa emitenta
MIDVEN S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie uzyskanego przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego w dniu 22 czerwca 2016 roku od pana Andrzeja Zająca Prezesa Zarządu Midven S.A.

Zarząd Midven S.A. informuje, iż powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Arts Alliance S.A. podmiot, w którym Pan Andrzej Zając pełni funkcje Prezesa Zarządu, jednakże nie jest akcjonariuszem spółki. Arts Alliance S.A. jest jedynie podmiotem powiązanym z Midven S.A. poprzez osobę zarządzającą w Midven S.A., w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z przekazanej informacji wynika, że osoba mająca dostęp do informacji poufnych w wyniku umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 22 czerwca 2016 r. nabyła 15.360 akcji Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MIDVEN SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MIDVEN S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
04-838 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Izbicka 28A
_ulica_ _numer_
+48 22 615 82 18 +48 22 615 82 18
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
952-210-54-35 142866991
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MIDVEN SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MIDVEN S.A.
Tytul Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 04-838
Miasto Warszawa
Ulica Izbicka
Nr 28A
Tel. +48 22 615 82 18
Fax +48 22 615 82 18
e-mail
NIP 952-210-54-35
REGON 142866991
Data sporzadzenia 2016-06-26
Rok biezacy 2016
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.